Fleninge
Anslutning av ditt område till Öresundskraft Stadsnät 2017-2018

Planering för fiberutbyggnad samt upphandling av entreprenad pågår.
gray Beställning 49 st 71%
Möjliga anslutningar: 69 st
Dokument