Västergård
Anslutning av ditt område till Öresundskraft Stadsnät 2017-2018

Planering för fiberutbyggnad samt upphandling av entreprenad pågår.
gray Beställning 81 st 47%
Möjliga anslutningar: 172 st
Dokument