Maria Park
Anslutning av ditt område till Öresundskraft Stadsnät 2017-2018

Planering för fiberutbyggnad samt upphandling av entreprenad pågår.
gray Beställning 233 st 66%
Möjliga anslutningar: 352 st
Dokument