Maria Park

Anslutning av ditt område till Öresundskraft Stadsnät 2017-2018

Senast uppdaterad: 2017-11-28
Planering för fiberutbyggnad samt upphandling av entreprenad pågår.
gray Beställning 224 st 64%
Möjliga anslutningar: 352 st
Dokument