Väla By
Anslutning av ditt område till Öresundskraft Stadsnät 2017-2018

Planering för fiberutbyggnad samt upphandling av entreprenad pågår.
gray Beställning 26 st 67%
Möjliga anslutningar: 39 st
Dokument