Information Fiberutbyggnad Råå 1 & Råå 2

Senast uppdaterad: 17 april 15:01
Följande information gäller kunder som bor på Råå och inväntar besked om utbyggnaden av Stadsnätet. Har du andra frågor och vill komma i kontakt med vår kundtjänst, når du oss enkelt via mejl , telefon 042-490 32 00 eller chatten på vår hemsida www.gemigfiber.nu
Råå 1
Schaktarbeten utförs under vecka 17 och vecka 18 på Norra Rååvägen, Östergatan, Luciagatan och Kielersgatan. Kundprojekteringar utförs i delområden och alla kommer att kontaktas när det blir aktuellt med projektering på tomt. Vi vill förtydliga att färgmarkeringar i gata och trottoar är utmärkning av befintliga ledningar och kablar och inte förläggningssträckningen för fibern. Vi kommer att påbörja schakt inne på tomtmark i områdena östra delen av Timmermansgatan, Mårtensgatan samt Envigsgatan.
verksamhetsbilder-831ver2
Råå 2
Kundprojekteringar utförs i delområden och alla kommer att kontaktas när det blir aktuellt med projektering på tomt. Vi vill förtydliga att färgmarkeringar i gata och trottoar är utmärkning av befintliga ledningar och kablar och inte förläggningssträckningen för fibern. Generellt kommer vissa gator att behövas stängas av under schaktarbetena eftersom de är för smala för att en säker passage skall vara möjlig samtidigt som schaktarbete utförs, hoppas ni har överseende och respekterar detta. Viktigt att de tillfälliga stoppförbuden som kommer att sättas upp respekteras. Under vecka 17 och vecka 18 kommer schaktarbetena att utföras i Kustgatan längsgående mot Batteritorget och ner genom Patrullgatan och Fiskaregatan.