Felanmälan

Teknisk support tillhandahålls av den tjänsteleverantör du har avtal med.

Så här går en felanmälan till

 • * Kontakta din leverantör.
 • * Leverantören felsöker tillsammans med dig över telefon.
 • * Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i
  accessnätet eller fastighetsnätet.
 • * Leverantören kontaktar Öresundskraft för att göra felanmälan.
 • * Öresundskraft felsöker och lämnar besked till leverantören med felsöknings-resultat. I förekommande fall så vidarebefordrar Öresundskraft ärendet till fastighetsnätsbyggaren.
 • * Leverantören återkommer till dig med besked.
 • Du hittar telefon och kontaktuppgifter till alla leverantörer om du klickar på knappen till höger.
  xsp