Fleninge
familj_uppkopplad
Anslutning av ditt område till Öresundskraft Stadsnät pågår

Just nu jobbar vi för fullt med att förbereda anslutning av området till Öresundskraft Stadsnät. Vår entreprenör kontaktar samtliga kunder som beställt fiberanslutning för information om tidpunkt för grävning och installation.
gray Beställning 49 st 71%
Möjliga anslutningar: 69 st