Fleninge
Anslutning av ditt område till Öresundskraft Stadsnät 2018

Planering för fiberutbyggnad samt upphandling av entreprenad pågår.
gray Beställning 50 st 72%
Möjliga anslutningar: 69 st
Dokument