Vill du också surfa med hastigheter upp till 1000 Mbit/s?

Pingday Stadsnät erbjuder idag anslutningshastigheter upp till 100 Mbit/s i båda riktningarna till alla anslutna fastigheter. Vi har påbörjat arbetet med att uppgradera vårt nät och kan i många områden redan idag erbjuda internethastigheter upp till 1000 Mbit/s i båda riktningarna.
Är du intresserad av högre hastigheter än 100 Mbit/s och under förutsättning av att du redan är ansluten till Pingday Stadsnät fyller du i vår intresseanmälan.
Är du inte säker på om du är ansluten, klicka här för att söka din adress och få mer information.

Fyll i din anmälan här

Denna intresseanmälan innebär inte att du blir bunden till att teckna en ny tjänst.
  1. Gatuadress
    Postnummer
    Ort
  2. För att undvika spam så måste du klicka på flaggan
* Det här fältet är obligatoriskt
Hastighetsskylt_Fiber1000mbps_trans2
Link to support #inlineditbutton