Anslutning med fiber eller koppar/coax? Vi reder ut skillnaderna.

Med jämna mellanrum hör kunder av sig till oss med frågor om skillnaden mellan anslutningar av fiber och koppar/coax. Här kommer en kort förklaring:
Fiber innebär att data överförs i form av ljus via en optisk fiber, vilket betyder att signalen färdas i ljusets hastighet via fibernätet hela vägen hem till dig utan några begränsningar. I koppar/coax skickas signalen i stället med hjälp av elektricitet.
Fiber kallas för framtidens bredbandsnät och är ryggraden i vårt alltmer uppkopplade samhälle. Tekniken sätter inga gränser för framtida krav på prestanda och hastighet. Fiberkablarna skyddas av robusta rör, ligger nedgrävda djupt i marken och är därmed inte väderkänsliga. Därför byggs just nät av fiber ut över hela Sverige, läs mer om Regeringens digitaliseringsstrategi här.
Öresundskraft har sedan 1999 byggt ut ett fibernät som under 2018/2019 kommer att finnas tillgängligt för hushåll och företag i samtliga utbyggnadsområden. Utbyggnaden av fibernät är avgörande för att kunna hantera samhällets snabbt ökande användning av internetbaserade tjänster.
Stadsnätet är öppet. Det betyder att många olika leverantörer erbjuder bredbandstjänster för privatpersoner och företag via vårt fibernät. Öresundskraft tillhandahåller infrastrukturen som leverantörerna använder för att skicka sina internet-, TV-, telefoni och IT-tjänster. Fördelen med ett öppet nät är att konkurrensen i nätet pressar priserna till fördel för slutkonsumenten. En annan fördel är att konkurrensen mellan tjänsteleverantörerna stimulerar innovation och fler och bättre tjänsteerbjudanden. Dessutom är det så att man inte förbinder sig till en enda tjänsteleverantör utan kan byta ifall man inte skulle vara nöjd. I slutna nät har du däremot oftast långa bindningstider och inte möjlighet att byta tjänsteleverantör.
Mer information om Stadsnätet, aktuellt utbud av tjänster och hur du kommer i kontakt med oss hittar du på vår hemsida www.gemigfiber.nu
#inlineditbutton