Information fiberutbyggnad Maria Park

Grävarbetet är i full gång och ett stort antal fiberanslutningar är nu klara.
verksamhetsbilder-2
Kundprojekteringar utförs i delområden och alla som beställt en fiberanslutning kommer att kontaktas när det blir aktuellt med projektering på tomt och installation i fastigheten.
Vi kan tyvärr inte ge någon mer detaljerad tidsinformation angående installation och projektering till varje enskild fastighet utan hänvisar till att projektet beräknas vara klart i sin helhet under vecka 49.
Vi vill förtydliga att färgmarkeringar i gata och trottoar är utmärkning av befintliga ledningar och kablar och inte förläggningssträckningen för fibern.
Tomtschakter kommer att genomföras löpande under fiberutbyggnaden i hela Maria Park.