Information fiberutbyggnad Maria Park

Nu startar grävarbetet och snart kommer de första fiberanslutningarna att göras!
verksamhetsbilder-2
Schaktarbeten utförs från och med vecka 23Örtagårdsvägen och Mariehällsvägen.
Därefter kommer schakten att fortsätta i nordlig riktning längs med Flohemsvägen för att täcka områdena på Rödhakegatan, Pilfinksgatan, Ärtsångaregatan, Flugsnapparegatan och vidare längs med Kungshultsvägen.
Längre fram så kommer även områdena på Sävsångaregatan, Törnsångaregatan, Rosenfinksgatan och slutligen Pilhultsvägen.

Kundprojekteringar utförs i delområden och alla som beställt en fiberanslutning kommer att kontaktas när det blir aktuellt med projektering på tomt och installation i fastigheten.
Vi kan tyvärr inte ge någon mer detaljerad tidsinformation angående installation och projektering till varje enskild fastighet utan hänvisar till att projektet beräknas vara klart i sin helhet under vecka 40.
Vi vill förtydliga att färgmarkeringar i gata och trottoar är utmärkning av befintliga ledningar och kablar och inte förläggningssträckningen för fibern.
Tomtschakter kommer att genomföras löpande under fiberutbyggnaden i hela Maria Park.