Information Fiberutbyggnad Råå 1 & Råå 2

Följande information gäller kunder som bor på Råå och inväntar besked om utbyggnaden av Stadsnätet. Har du andra frågor och vill komma i kontakt med vår kundtjänst, når du oss enkelt via mejl , telefon 042-490 32 00 eller chatten på vår hemsida www.gemigfiber.nu
Råå1
Schaktarbeten utförs under vecka 20 och 21 på Norra Rååvägen, Starkoddersgatan, Angantyrsgatan, Sävegatan, Albäcksgatan, Korngatan och Ljungmossegatan.
Kundprojekteringar utförs i delområden och alla kommer att kontaktas när det blir aktuellt med projektering på tomt samt installation i fastigheten. Vi kan tyvärr inte ge någon mer detaljerad tidsinformation angående installation och projektering till varje enskild fastighet utan hänvisar till att projektet beräknas vara klart i sin helhet under vecka 40. Vi vill förtydliga att färgmarkeringar i gata och trottoar är utmärkning av befintliga ledningar och kablar och inte förläggningssträckningen för fibern.
verksamhetsbilder-831ver2
Råå 2
Under vecka 20 och 21 kommer schaktarbeten att utföras på Jungmansgatan, Rorgängaregatan, Båtmansgatan och Skonaregatan.
Tomtschakt pågår på Jungmansgatan, Skepparegatan.
Generellt kommer vissa gator att behövas stängas av under schaktarbetena eftersom de är för smala för att en säker passage skall vara möjlig samtidigt som schaktarbete utförs, vi hoppas ni har överseende och respekterar detta. Det är också viktigt att de tillfälliga stoppförbuden som kommer att sättas upp respekteras och får stå kvar på sin plats. Vi tackar på förhand för er förståelse.