Information fiberutbyggnad Råå 1 & Råå 2

Följande information gäller kunder som bor på Råå och inväntar besked om utbyggnaden av Stadsnätet. Har du andra frågor och vill komma i kontakt med vår kundtjänst, når du oss enkelt via mejl , telefon 042-490 32 00 eller chatten på vår hemsida www.gemigfiber.nu
familj_uppkopplad
Råå 1:
Ingen planerad schakt i gata kommer att utföras under vecka 24 och vecka 25, tomtschakter och installationer pågår i hela området.
Råå 2:
Under vecka 24 och vecka 25 kommer schaktarbeten utföras på Lybecksgatan, Södra Östergatan, Tullgatan, Norra Matrosgatan, Norra Långgatan, Styrmansgatan. Vi kommer även att schakta genom parkeringen mellan Matrosgatan och Långgatan och kommer då att bli tvungna att stänga av parkeringen under max 2 dagar. Tomtschakt följer tätt därefter.
Generellt kommer vissa gator att behövas stängas av under schaktarbetena eftersom de är för smala för att en säker passage skall vara möjlig samtidigt som schaktarbete utförs, vi hoppas att ni har överseende och respekterar detta. Det är också viktigt att de tillfälliga stoppförbud som kommer att sättas upp respekteras.
Kundprojekteringar utförs i delområden och alla kommer att kontaktas när det blir aktuellt med projektering på tomt och installation i fastigheten. Vi kan tyvärr inte ge någon mer detaljerad tidsinformation angående installation och projektering till varje enskild fastighet utan hänvisar till att projektet beräknas vara klart i sin helhet vecka 40. Vi vill förtydliga att färgmarkeringar i gata och trottoar är utmärkning av befintliga ledningar och kablar och inte förläggningssträckningen för fibern.