Information fiberutbyggnad Råå 1 & Råå 2

Följande information gäller kunder som bor på Råå och inväntar besked om utbyggnaden av Stadsnätet. Har du andra frågor och vill komma i kontakt med vår kundtjänst, når du oss enkelt via mejl , telefon 042-490 32 00 eller chatten på vår hemsida www.gemigfiber.nu
familj_uppkopplad
Råå 1:
Installationer pågår i hela området.
Schaktarbeten håller semester v28-31, arbetet upptas v 32 vid Rååvägen 53 och norrut och in på Slaktaregatan. Dessa gator kommer skyltas upp i v 31.
Råå 2:
Installationer pågår i hela området.
Schaktarbeten håller semester v28-31, arbetet upptas v 32 på Missionsgatan, Långgatan, Kustgatan. Dessa gator kommer skyltas upp i v 31
Generellt kommer vissa gator att behövas stängas av under schaktarbetena eftersom de är för smala för att en säker passage skall vara möjlig samtidigt som schaktarbete utförs, vi hoppas att ni har överseende och respekterar detta. Det är också viktigt att de tillfälliga stoppförbud som kommer att sättas upp respekteras.
Kundprojekteringar utförs i delområden och alla kommer att kontaktas när det blir aktuellt med projektering på tomt och installation i fastigheten. Vi kan tyvärr inte ge någon mer detaljerad tidsinformation angående installation och projektering till varje enskild fastighet utan hänvisar till att projektet beräknas vara klart i sin helhet vecka 40. Vi vill förtydliga att färgmarkeringar i gata och trottoar är utmärkning av befintliga ledningar och kablar och inte förläggningssträckningen för fibern.