Varning för bedragare!

Ett flertal kunder har hört av sig till vår kundservice med information om att de blivit kontaktade av personer som utger sig för att vara från Öresundskraft och ska ”kontrollera stadsnätet gratis”.
ID06
Vi har ingen sådan aktivitet och uppmanar till att aldrig släppa in någon som inte har ett ID06 (se bild) med sig.
Skulle en tveksam situation uppstå ber vi att ni omedelbart kontaktar Polisen, tel 114 14.