Bli tjänsteleverantör i Stadsnätet

Välkommen som leverantör i Öresundskraft Stadsnät

I stadsnätet når ni ett stort antal kunder utan att investera i egen infrastruktur. Vi erbjuder en marknadsplats i ett ständigt växande stadsnät, där Öresundskrafts välkända varumärke representerar trygghet och fungerar som ”dörröppnare” till kunderna.
Öresundskrafts roll är att äga, bygga och driva stadsnätet. Vi knyter samman kunder med tjänsteleverantörer och med andra kunder i samma nät. Vi säkerställer att dina tjänster distribueras till kund på med hög kvalitet.
Stadsnätet är öppet och inom det råder fri konkurrens. Det finns plats för alla, från lokala aktörer till internationella IT-koncerner.

Konceptet

Vår affärsmodell och vårt samarbetsavtal syftar till att göra alla parter till vinnare.

Marknaden

Öresundskraft Stadsnät finns etablerat i Helsingborg, Bjuv, Höganäs och Åstorp.
En mycket expansiv region med ca. 150 000 invånare och ca. 5000 framgångsrika företag.

Marknadsstöd

Som energiföretag har Öresundskraft stor kunskap om kunderna och etablerade kontakter med kommun och näringsliv. Stadsnätets fördelar marknadsförs i olika sammanhang.

Vi erbjuder dessutom tjänsteleverantörerna olika former av stöd:

 • Adresser till anslutna fastigheter
 • Marknadsföring; till exempel annonsering, DR, webben, kundträffar, säljbrev
 • Pressmeddelanden
 • Leadsinformation. Vi vidarebefordrar alla intresseanmälningar från kunder.
 • Marknadsplats här på webbsidan
 • Teknik, säkerhet och support
 • Öresundskraft Stadsnät är byggt med optisk fiber och drivs med högkvalitativ utrustning från bland annat Cisco och PacketFront. Det är ett IP-baserat Ethernet nät på layer 3-nivå. Det är redundans i hela nätet förutom sista länken till slutkund. Användare ansluts med 10, 100 Mbps eller mer, full duplex.

  Mer information

  Välkommen att kontakta vår Produktansvarig, så får du veta mer om hur vi samarbetar med tjänsteleverantörerna.

  Leverera i flera Stadsnät?
  Vi samverkar med andra öppna stadsnät via den nationella knutpunkten Stadsnätsfabriken. Alla tjänsteleverantörer som vill leverera i ett eller flera nät loggar in i Stadsnätsportalens Tjänstekanon och administrerar och skjuter ut sin tjänsteinformation till alla stadsnätswebbar.
  Enkelt och smidigt.
  Link to support #inlineditbutton