Bostadsrättsföreningar

Satsa på en framtidssäker och öppen infrastruktur

Med Öresundskraft Stadsnät får alla hushåll frihet att välja tjänsteleverantör. Stadsnätet är en trygg och säker investering som sänker månadskostnaderna och samtidigt ökar värdet på bostäderna.
Bor du i en bostadsrätt eller samfällighet så är det bostadsrättsföreningen eller samfälligheten som köper anslutningen. Kontakta därför din styrelse eller ordföranden i föreningen för att driva på frågan om en anslutning till Öresundskraft Stadsnät.

Steg för steg

1. Föreningen tar in offert från Öresundskraft om en anslutning till stadsnätet. I samband med detta träffar vi styrelsen för att informera mer ingående om vad det innebär med en anslutning och vad ni bör tänka på.
2. Föreningen tar in offert från olika entreprenörer för att bygga ett eget områdesnät till bostäderna från Öresundskrafts centrala avlämningspunkt.
3. Föreningen tar fram ekonomiskt underlag, sammanställer, informerar de boende och kallar till stämma för röstning och ställningstagande i frågan. Vid stämman kan representant från Öresundskraft vara närvarande för att informera och svara på frågor.
4. Vid beslut tecknar föreningen avtal med Öresundskraft om anslutning till Stadsnätet, samt ett avtal med den entreprenör som ska bygga det interna nätet (områdesnätet).
5. När allting är klart och inkopplat beställer varje hushåll individuellt de tjänster de vill ha (internet, TV, telefoni eller andra tjänster) och tecknar avtal med dessa tjänsteleverantörer.
Informationsmaterial för att informera föreningen finns tillgängligt via våra säljare.
Om fastigheten redan är ansluten men du saknar uttag till din lägenhet eller lokal, kontaktar du din fastighetsägare för att be dem dra en kabel till dig.
Link to support #inlineditbutton