Kapacitet

Du som behöver stor kapacitet, men vill att vi driftar och övervakar förbindelsen, bör titta närmare på kapacitet. Tjänsten innebär att du hyr bandbredd i nätet, från 10 Mbit/s till 1 Gbit/s, mellan två eller flera platser i vårt stadsnät.
Link to support #inlineditbutton