Bygg med fiber från början

Bygg för framtiden med den senaste tekniken

Ett öppet fiberoptiskt stadsnät är tveklöst den bästa lösningen för att hålla dina bostäder attraktiva en lång tid framöver. När husköparen väljer mellan olika alternativ kan kommunikationslösningen vara avgörande. Med Öresundskraft Stadsnät får kunderna en långsiktig lösning. En öppen infrastruktur ger ett stort utbud av tjänsteleverantörer och köparen blir inte låst till en enda leverantör.
När du startar ett projekt med nya hus eller fastigheter på ett nytt område vet du hur viktigt det är att tänka på vad den som ska flytta in vill ha. Oavsett om det är en familj med höga eller låga krav på kommunikation och tjänster, eller ett företag som ska flytta in, så finns det tjänsteleverantörer i stadsnätet som passar alla. Då är du som byggherre helgarderad när det gäller kommunikationslösning och kan erbjuda något för alla typer av köpare.

Vi finns redan i gatan

I många nyexploateringsområden finns det möjlighet att ansluta din fastighet till stadsnätet. Öresundskraft lägger rör för fiber i samband med etablering av el i områdena. Detta innebär att vi enkelt och miljövänligt kan ansluta nya hus och fastigheter med minimal påverkan på färdiga tomter och markområden.
Link to support #inlineditbutton