Om Stadsnätet

I Öresundskraft Stadsnät finns det muskler så det räcker och blir över. I en värld där mycket är uppkopplat är det viktigt med ett fungerande och bra bredband. Unna dig friheten att själv välja vilken operatör eller tjänsteleverantör du vill ha. Välkommen till Öresundskraft Stadsnät där valfriheten och öppenheten är nyckeln till bra bredband och ett attraktivt boende eller företagande.
 
Öresundskraft Stadsnät är ett öppet fiberoptiskt nät för internet, TV, telefoni och IT-tjänster. Öppenheten innebär att det råder fri konkurrens mellan tjänsteleverantörerna som finns i nätet. Öresundskraft svarar för utbyggnaden och driften av stadsnätet. Innehållet som erbjuds står de olika tjänsteleverantörerna för. Tack vare den hårda konkurrensen mellan de olika leverantörerna utvecklas ständigt nya bättre tjänster samtidigt som priserna blir mycket attraktiva.

Bakgrund och fakta

Öresundskraft började bygga ut fiber redan 1999. Sedan dess har stadsnätet ständigt växt genom att nya fastigheter, områden och tjänsteleverantörer anslutits. Vi ansluter företag, fastigheter, föreningar samt villor i tätbebyggda område.
I dag har vi ett väl etablerat fibernät i Helsingborgs kommun. I Bjuvs Kommun har Öresundskraft tillsammans med Bjuvs kommun ett bolag som heter Bjuvs Stadsnät. I Höganäs och Åstorps kommun erbjuder vi samma utbud och tjänsteleverantörer genom lokala nätägare, Höganäs Energi AB och Björnekulla IT AB.

Samarbete och medlemsorganisationer

Öresundskraft Stadsnät är med i Svenska Stadsnätsföreningen. Denna medlemsorganisation hjälper bland annat till att utveckla och förbättra affärer mellan stadsnät och operatörer. Mer information finns på www.ssnf.org

Sydsken

Vi ingår även i ett nära samarbete med två andra stadsnät i en konstellation som kallas för Sydsken. Syftet med detta samarbete är att gemensamt driva frågor som bidrar till ökad utveckling av både tjänster och affärsmodeller. Stadsnäten som ingår i Sydsken är Öresundskraft Stadsnät, Wexnet i Växjö och Affärsverken i Karlskrona.

Om Öresundskraft

Öresundskaft ett energibolag i Öresundsregionen med stort lokalt engagemang. Visionen "Energi för en bättre värld. Kraft för regionen" speglar bolagets huvudfokus på den skånska myllan och Öresundsregionen. Att bolaget till 100 procent ägs av medborgarna i Helsingborgs stad är vi stolta över. Det betyder att frukterna av vårt arbete går tillbaka till dem som äger oss, kommuninvånarna.
 
Öresundskraft är trots sitt tydliga fokus på Öresundsregionen ett av Sveriges större energiföretag. Vi har cirka 260 000 kunder som vi förser med el, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, bredband och fordonsgas. De flesta kunderna finns i nordvästra Skåne, men el och gas kan du köpa av oss var du än befinner dig i landet.
 
Välkommen till Öresundsregionens energiföretag - Öresundskraft!
#inlineditbutton