Operatörshotell - Hög säkerhet och bekymmersfri drift

Öresundskrafts operatörshotell är en tjänst för dig som värdesätter hög säkerhet och bekymmersfri drift.
Vi tillhandahåller ett operatörshotell med anpassat klimat, UPS, reservkraft, branddetektering och automatisk släckning, skalskydd med kameraövervakning och loggad inpassering.
- Vi erbjuder hel eller halvskåp, förberedda med fibertrunk för anslutning till omvärlden
- Klimatsystemet säkerställer en miljö som är anpassad för elektronisk utrustning
- Kraft, 230 V med A och B matning, inklusive UPS med bakomliggande reservkraft
- Reservkraften startar automatiskt i händelse av strömavbrott eller störningar i elförsörjningen
- Operatörshotellet har branddetektering med automatiskt släcksystem
- Skalskyddet omfattar inhägnat område, loggad inpassering, kameraövervakning och larm med åtgärd
- Operatörshotellet har fysiskt skilda fiberanslutningar för att säkerställa redundant anslutningsmöjlighet

Enkel och kostnadseffektiv lösning

Att placera utrustning hos oss är både kostnadseffektivt och enkelt. Du slipper investera i egna anläggningar och kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi erbjuder en enkel prismodell med fast månadspris exklusive kostnad för elförbrukning.

Minskad miljöpåverkan

Operatörshotellets utrustning för klimat och UPS har en hög verkningsgrad i syfte att minska Öresundskrafts och våra kunders resursutnyttjande och därmed miljöpåverkan. Till exempel är anläggningens kylsystem byggt med frikylafunktion vilket minskar energiförbrukningen för operatörshotellet.

Infrastruktur för framtiden

Öresundskafts operatörshotell är tillsammans med Öresundskrafts fibernät en infrastruktur som möjliggör många olika affärsmöjligheter för dig som kund. Från operatörshotellet når du, via våra förbindelsetjänster, stora delar av Öresundsregionen och vidare ut i omvärlden.
Kontakta oss för mer information.
OK_operatorshotell
Snabbfakta Operatörshotell
• Kraft 230 V A-B matning
• UPS med bakomliggande reservkraft finns
• Helt eller halvt skåp
• Robust skalskydd
• Branddetektering och släckning
• Klimatsystem
Link to support #inlineditbutton