Priser

Anslutning

Bor du i villa i ett nyexploateringsområde eller bygger du kanske själv hittar du aktuella beställningsblanketter här. Priset för fiberanslutningen beror på var din villa är belägen.
Bor du i villa i ett befintligt område kan vi inte omedelbart ansluta din enskilda fastighet utan vi anslutar enbart hela områden. Du kan påverka vart vi bygger ut Stadsnätet om du fyller i en intresseanmälen här på sidan.
Börja alltid din förfrågan med att söka din adress här. Då vet du vad som gäller i just ditt område.

Aktivering och flytt

När du beställer en första tjänst från någon av tjänsteleverantörerna tar Öresundskraft ut en aktiveringsavgift. Detta är en kostnad för att aktivera ditt stadsnätsuttag, därefter är det inga fasta löpande kostnader som man betalar till Öresundskraft för fibern.
Priser
Aktiveringsavgift Flyttavgift Byte av tjänst Fiberanslutning fastighet
300 kr Fritt Fritt Offereras av Öresundskraft
Priset för aktivering är inklusive moms och faktureras av Öresundskraft. Den löpande kostnaden för dina tjänster betalar du alltid till din tjänsteleverantör.
Observera att om flera tjänster beställs till samma hushåll, måste det göras av en och samma person. Annars riskerar ni dubbel aktiveringsavgift.