Felanmälan
Teknisk support tillhandahålls av den tjänsteleverantör du har avtal med. Du ska inte behöva kontakta Pingday vid felanmälan.

Så här går en felanmälan till

  • Kontakta din leverantör.
  • Leverantören felsöker tillsammans med dig över telefon.
  • Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
  • Leverantören kontaktar Pingday för att göra felanmälan.
  • Pingday felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat. I förekommande fall så vidarebefordrar Pingday ärendet till fastighetsnätsbyggaren.
  • Leverantören återkommer till dig med besked.
  • Du hittar telefon och kontaktuppgifter till alla leverantörer nedan.

    Länk till kundtjänst